Vrácení zboží

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

  • Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Zuzana Paukeje, se sídlem Emy Destinové 25, 37005 České Budějovice, identifikační číslo: 86922700 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e- mailem Zuzka@benyshoes.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

  • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás za dané zboží obdrželi. Pokud je z objednávky vráceno veškeré zboží, budou vám vráceny i náklady na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).
  • Vrátíme vám platbu na bankovní účet, který jste uvedl(a) u vráceného zboží, pokud se obě strany nedohodnou jinak a pokud tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve
  • Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

 

  • Zabalte krabici s botama do jiné krabice, papíru či stahovací folie (nesmí být černá) a můžete zaslat zásilkovnou, kde nahlásíte unikátní kód našeho obchodu 98892830. Zásilka bude přijata bez dalších zbytečných kroků. Zboží můžete samozřejmě zaslat i jinou dopravní společností.

Formulář ke stažení zde: PDF a WORD