8.7.-31.7. otevřeno ÚT, ST, PÁ v čase 10-13h. V těchto dnech budou expedovány i e-shopové objednávky.

Collonil Activ Shoe Deo 150 ml

Značka: Collonil
225 Kč / ks
Skladem (2 ks)
  • deodorant do obuvi s přírodními přísadami
  • bez hnacího plynu a vybavený praktickým rozprašovačem
  • eliminuje nepříjemný zápach a zajišťuje v botě příjemnou svěžest

Detailní informace

Detailní popis produktu

Deodorant do obuvi eliminuje nepříjemný zápach a zajišťuje v botě příjemnou svěžest. Deodorant s přírodními přísadami, bez hnacího plynu a vybavený praktickým rozprašovačem, je praktickým společníkem pro delší trekkingové výlety a outdoorové aktivity. Rozhodně by neměl by chybět v žádném vybavení.

Signální slovo: Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Návod na použití Activ Shoe Deo

Sprej nastříkejte dovnitř obuvi a nechejte zaschnout. Podle potřeby nástřik opakujte.

Povinné informace Activ Shoe Deo

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Obsah/obal zlikvidujte jako nebezpečný odpad

Značka Collonil

Značka Collonil – to je záruka vysoké kvality a užitných vlastností všech výrobků. Její produktové řady zabezpečují tu nejlepší péči o obuv, koženou galanterii, kožený nábytek a oděvy.

Firma Collonil klade velký důraz na ochranu životního prostředí a proto vyvinula řadu Organic při jejíž výrobě zcela upustila od použití chemických látek a výrobky jsou vyrobeny z 90% přírodních látek s použitím pravého olivového a avokádového oleje, a také výtažků z bambusu. Patří také mezi první výrobce, kteří  začali využívat nejnovější NANO technologie s použitím NANO částic na výrobu přípravků pro péči o usňové a textilní výrobky a také přírodních látek, čímž jsou výrobky značky Collonil velmi šetrné k životnímu prostředí.

Během let jsme získali řadu zkušeností a byli jsme firmou Collonil uznáni za specialistu, za což nám byl udělen "Certifikát specialisty v oblasti ošetřování a údržby obuvi, oděvů a dalších výrobků z usní a textilu."